Reumatski artritis

Reumatski artritis – RA je sistemska, kronična, progresivna upala vezivnog tkiva u kojoj klinički dominiraju promjene na zglobovima. Najčešće zahvaćene žene između 20-45 godina, a radi se o upali ovojnice zglobova sa pojačanom sekrecijom, fibrozom kapsule, porozom kosti i hondrolizom. Počinje sa šakama i stopalima, sljede laktovi, ramena, koljena i kukovi, dok sam uzrok je nerazjašnjen (poremećaj imunološkog stanja, hereditet, infekcija, alergija).

Početak bolesti je neprimjetan i nekarakterističan – lagana progresija sa periodima egzacerbacije i remisije, a nastale promjene su ireverzibilne. Ne skraćuje se trajanje života ali smanjuje se njegov kvalitet, posebno pokretljivost šaka i nogu.

Jutarnja ukočenost obje šake je prvi siguran znak (osjećaj ukočenosti i teške pokretljivosti prstiju, traje i po nekoliko sati, prestaje razgibavanjem), kasnije slijedi progresija ka kontrakturi šaka u položaju ulnarne devijacije. Od velikih zglobova uglavnom su simetrično zahvaćeni koljena, kukovi, ramena, laktovi, (bol, otok, deformacije, funkcionalna slabost).

Liječenje RA je medikamentozno: diklofenak-Na, derivati pirazolona, kortikosteroidi, citostatici (azatioprim), d-penicilamin (za najteže slučajeve), te rjeđe: antibiotici, soli zlata, sintetski antimalarici, derivati indola, dijeta bez gluetna i kazeina. Fizikalna terapija svodi se na obezboljavanje zglobova (ultrazvuk, masaže, oblozi, i sl.), vježbe razgibavanja i jačanja mišića (kineziterapija). Hirurško liječenje obuhvata sinovijektomije, artrodeze, korektivne osteotomije, prolongacije tetiva, i najčešće ugradnje endoproteza kuka i koljena (artroplastike).

Kontakt