Lumbago

Lumbago ili bol u krstima jeste jedna od najčešćih zdravstvenih tegoba. Javlja se praktično kod svakog čovjeka i u svim dobnim skupitama, a po svom intenzitetu može biti blaža i slabija.

Veoma je važno odrediti uzroke lumbaga. Najčešće se radi o prirodnom procesu starenja kičme (spondiloza), ali mogući su i drugi uzroci: upale, tumori, problemi sa kukovima, upale mokraćnih putova i sl.

Detaljna anamneza i klinički pregled uz odgovarajuće pretrage rješavaju ovu dilemu i upućuju na odgovarajući intervenciju.

Moderna medicina raspolaže metodama koje omogućavaju brzo oslobađanje od boli kako bi se izbjegla dugotrajna bolovanja i fizikalne terapije. Aplikacija lijeka u minimalnoj dozi tačno na bolno mjesto na kičmi pod kontrolom rentgena izbjegava štetne sistemnske  nuspojave lijeka koje se javljaju pri aplikaciji velikih doza intravenski, intramuskularno ili tabletarno.

Kontakt