Iglene procedure na kičmi

Moderna hirurgija se od otvorenih, invazivnih procedura kreće u pravcu minimalno invazivnih intervencija. To je posebno vidljivo u domenu spinalne hirurgije gdje se tokom zadnje dekade desila revolucija u smislu izvođenja iglenih intervencija na kičmi. Iglene intervencije su postale daleko najčešće spinalne procedure.

Ne samo da imaju veliko terapeutsko dejstvo, već su značajne i kao dijagnostičko sredstvo kojim se tačno lokalizira bolno mjesto, a što je neophodno prije izvođenja otvorene procedure.

Ovisno o nalazu detaljnog kliničkog pregleda i radiološkim pretragama mi se određujemo za vrstu i lokalizaciju intervencije jer pacijenti sa spinalnom patologijom uglavnom imaju promjene na više segmenata.

Selektivne blokade nervnih korijenova – SNRB, blokade fasetnih zglobova – FB, vertebroplastike – VP, blokade sakroilijačnog zgloba –SB riješavaju veliku većinu bolnih stanja na kičmi.

SNRB i FB su odlične metode rješavanja boli u kičmi (lumbago, išijas, bol u vratu) za period 2-6 mjeseci, često i duže, a od izuzetne važnosti su i kod planiranja operacija, dok VP smanjuje bolnost slomljenih pršljenova kod pacijenata sa osteoporozom ili tumorom.

SNRB lijevog L5 korijena, VP T12, L1-L5 pršljena.

Kontakt