Fizikalna terapija

Fizikalna terapija je neodvojiva od ortopedskog tretmana. Adekvatnom fizikalnom terapijom moguće se prevenirati pogoršanja mnogih ortopedskih stanja, zatim smanjiti bol, a adekvatnom rehabilitacijom povečati funkcionalnost pacijenta nakon izvedenog operativnog zahvata. Najčešće procedure obezboljavanja u fizikalnoj terapiji su: termo, krio, UZV, elektro i foton terapija, a u procesu rehabilitacije: vertikalizacija, kineziterapija, jačanje mišića, hidro i balneoterapija, proprioceptivna neuromuskularna fascilitacija, manuelna terapija, po Bruggeru, po Vojti i sl.

Općenito, rehabilitacija može biti motorna, adaptivna, radna, elektrofiziološka, a postoperativno se izvodi barem do nivoa samostalnog obavljanja ličnih potreba.

Kontakt