Diskushernija, liječenje

Diskushernija predstavlja pomjeranje diska iz svog ležišta prema nazad, što se jasno vidi na snimcima magnetne rezonanse (MR) ili CT-a. Ukoliko diskus dođe u kontakt sa nervnim korijenom može uzrokovati njegovo podraživanje. Tada pacijent može osjećati sijevajuću bol iz krsta duž vanjske strane noge, što nazivamo išijasom. Diskushernija jeste najčešći razlog za operaciju kičme. Međutim, 30-50% svih ljudi imaju diskusherniju iako nemaju išijas. U osnovi mi liječimo bol, a ne sliku MR, i cilj nam je smanjiti podražljivost živca i bol na što jednostavniji način. Operaciju, bilo ona laserska, endoskopska ili otvorena radimo samo ukoliko išijas ne možemo riješiti na drugi način.  

U pravilu, kod najvećeg broja pacijenata sa diskushernijom, uspijevamo odmah riješiti išijas, bez operacije i bez dugotrajnih fizikalnih terapija. Naše interventne procedure, kao što su selektivne blokade nervnih korijenova i laserska ili radiofekventna ablacija diskushernije otklanjaju bol odmah tokom kratkog zahvata u trajanju od 10 minuta do pola sata za vrijeme kojeg pacijent je budan i ne osjeća bol.

Kontakt